Català / Castellano

Demolicions i perforacions

Demolicions amb pinces hidràuliques i perforacions de tot tipus amb broca diamantada

Realitzem demolicions amb robot elèctric i demolicions manuals amb pinces hidràuliques, que permeten trencar roca i formigó, sense produir ones de xoc, vibracions, pols ni soroll.

Fem obertures de sostre i talls amb serra diamantada, aconseguint un acabat perfecte sense vibracions. Aquest sistema ús adequat per a talls en forjats, soleres, cobertes de formigó, murs, portes...

Tenim equips adequats per realitzar perforacions horitzontals o verticals amb diferents diàmetres: des de 25 mm fins a 1.000 mm.

Realitzem perforacions en formigó armat, pedra, etc., amb broca diamantada, en qualsevol direcció i inclinació.

Es realitzen per a passos d'instal·lacions (canonades, conductes elèctrics...) i obertura de fosses d'ascensor, o altres tipus d'obertures de qualsevol dimensió.

Els principals avantatges en aquest tipus d'obertures és que s'eviten vibracions, sorolls i la utilització d'explosius.

Projectes realitzats

Jaume Saborit S.L. | C/ Doctor Sanmartí 10, 08506 Calldetenes | Tel: 93 886 84 77 | Fax: 93 889 38 23
Avís legal · Política de privacitat · Política de cookies