Català / Castellano

Retirada d'amiant

Descontaminació, retirada i eliminació de l’amiant.

Jaume Saborit SL, com a empresa autoritzada, disposa dels equips tècnics competents i dels recursos materials específics per als treballs d’eliminació d’elements amb amiant.
Això ens permet realitzar treballs de retirada de fibrociment (uralita) amb amiant a cobertes i tots els seus elements, com carenes, canaleres, tubs, baixants, tuberies, etc. i tot tipus de conduccions i connexions d’aigua i dipòsits d’uralita amb amiant.

El nostre personal disposa de tota l’especialització, revisions i EPIS necessaris per a la realització dels treballs, també del personal tècnic necessari per tal de realitzar els projectes, les avaluacions ambientals i els plans de treball imprescindibles per a la retirada de l’amiant.

Gestió integral per a l’eliminació d’amiant:

Jaume Saborit, SL està en contacte amb els departaments de Seguretat i Higiene i els departaments territorials de medi Ambient amb l’objecte d’estar informats i aplicar els canvis de normatives i de les tècniques o gestions administratives.

Empresa especialitzada i autoritzada, inscrita al RERA amb el número 50/Ab/13

Projectes realitzats

Jaume Saborit S.L. | C/ Doctor Sanmartí 10, 08506 Calldetenes | Tel: 93 886 84 77 | Fax: 93 889 38 23